Hello! Thanks for your interest in supporting South Shore's PTSA, which supports our teachers and students. 

Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc hỗ trợ PTSA của South Shore, nơi hỗ trợ giáo viên và học sinh của chúng tôi.

¡Hola! Gracias por su interés en apoyar el PTSA de South Shore, que apoya a nuestros maestros y estudiantes.

Salaan! Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto taageerida South Shore PTSA, oo taageera macalimiinteena iyo ardayda.

ሰላም! መምህራኖቻችንን እና ተማሪዎቻችንን የሚረዳውን የደቡብ ሾር PTSA ን በመደገፍዎ ፍላጎት እናመሰግናለን።

Call us:

206-252-7600

Find us: 

4800 S Henderson St, Seattle, WA  98118